Vælg en side

Skab bedre kommunikation
mellem byggeprojektets parter

Med Sigma Estimates kan I skabe den røde tråd, der kendetegner det succesfulde byggeprojekt. Herfra kan I give byggeprojektets forskellige parter både overblik og relevante detaljer om de dele af byggeriet, som de har ansvaret for, i et format som de kender og forstår. Det øger transparensen i byggeprojektet og gør det let for parterne, at forstå og kommunikere om projektet.

Sigma Estimates kan ikke alene bruges til at kalkulere jeres byggeprojekter. Det kan blive den platform, I styrer jeres byggeprojekter på og sikrer, at de bliver succesfulde. For Sigma Estimates kan bruges hele vejen fra de første indledende møder med bygherren og til projektet er færdigbygget og klar til brug.

Kommunikér dit byggeri, som du tegner det

Med Sigma kan du kommunikere dit byggeri, som du har tegnet det. Således er det muligt at trække hele byggeriet over fra REVIT og ind i Sigma. Her opdeles det i de enkelte bygningsdele og alle informationer om hver bygningsdel hentes automatisk med over fra REVIT. Og ændrer du noget i Sigma, opdateres det automatisk I REVIT – og vice versa.

Du kan også nemt genbruge bygningselementer fra tidligere projekter, som du har beregnet i Sigma. Alt hvad du skal gøre, er at trække de bygningselementer over fra det gamle projekt, som du ønsker at genbruge og placere dem der, hvor de skal bruges i det nye byggeprojekt.

Du slipper både for at skulle opdatere cellereferencer og formler, sådan som du normalt ville gøre det i et gammeldags regneark. Det sparer dig for en masse arbejde og minimerer risikoen for fejl i dine beregninger.

Giv et prisestimat, der holder helt fra start

Så snart du har samlet byggeriet i Sigma, kan du begynde at regne på priser og materialeforbrug. Enten ved at indtaste de nødvendige oplysninger manuelt på hver enkelt bygningsdel eller ved at importere specifikationer og priser fra jeres egne prisdatabase eller de prisbøger fra f.eks. Exact og Molio, der kan integreres med Sigma Estimates.

Det giver dig mulighed for at give bygherren et prisestimat meget tidligt i projektforløbet. Derved får I lettere ved at træffe de rigtige beslutninger allerede fra start, ligesom det bliver nemmere for jer som rådgivere eller projektleder, at trække på jeres erfaringer fra andre projekter.

For ved at opbygge jeres egen prisdatabase i Sigma kan I over tid samle jeres erfaringspriser fra alle de byggeprojekter, som I håndterer. Det gør det nemt at dele viden imellem jer selv internt, og giver et bedre grundlag for at kunne give prisestimater til kunderne, der holder hele vejen.

Dokumentationen skriver sig selv

Alle ændringer opdateres automatisk hele vejen gennem byggeprojektet. Ved hjælp af den indbyggede rapportgenerator, kan du til enhver tid trække opdaterede materialelister, ressourceplaner, kontoplaner og andre relevante informationer i det format, som de forskellige parter i byggeprojektet er vant til at bruge. Så dokumentationen skriver på det nærmeste sig selv!

Det giver alle parter i byggeprojektet de bedste forudsætninger for at kommunikere om byggeriet. Samtidig kan de være sikre på, at de altid har den seneste version af alle de informationer, som de har brug for.

Nemt at få overblik og dykke ned i detaljen

Efterhånden som I får brug for at introducere byggeprojektet for nye parter i projektforløbet, gør Sigma Estimates det nemt at præsentere det samlede projekt og overdrage alle relevante oplysninger til de enkelte parter.

Fra overbliksarket er det nemt at danne sig et overblik over byggeriet og de vigtigste nøgletal. Det giver en overordnet forståelse for projektet og de økonomiske rammer, det skal holdes indenfor.

Derefter kan hver enkelt deltager i byggeprojektet nemt dykke ned i de detaljer, der er relevante for dem. Det sker ved hjælp af træannotationen i programvinduet. Her kan de nemt klikke sig frem til de bygningsdele, de har ansvaret for og se alle relevante detaljer.

Se konsekvensen af ændringerne med det samme

Er der behov for at ændre noget i løbet af projektforløbet, kan det nemt gøres, ved at indtaste de nødvendige ændringer på de pågældende dele af byggeriet. Derefter slår ændringerne staks igennem hele vejen op til overbliksarket.

Det gør det nemt at se, hvilken indflydelse selv den mindste, lille ændring har på den samlede projektøkonomi. Derved kan I lettere træffe en afgørelse med bygherren og de relevante parter, samt hurtigt afprøve forskellige løsningsmodeller før I beslutter jer for, hvilken løsning I skal vælge.

Sigma bliver jeres sprog

Bruger alle parter i byggeprojektet Sigma, får I skabt en fælles platform og et fælles sprog, som I kan bruge til at tale om byggeprojektet. Samtidig er I sikre på, at alle parter har den samme forståelse og ser byggeprojektet på den samme måde.

Det er den sikre vej til et succesfuldt byggeprojekt, der holder sig inden for de økonomiske rammer og hvor alle ændringer undervejs kan besluttes på et velinformeret grundlag. Det vil giver jer et godt renomme i branchen og tiltrække nye, interessante kunder, der ønsker deres byggeprojekter ført med lige så sikker en hånd.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går
og hvor meget tid du kan spare.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går og hvor meget tid du kan spare.