Vælg en side

Den nemme genvej til byggeprojekter
med styr på rammer og økonomi

Alt for mange byggeprojekter løber ind i problemer, fordi der mangler en fælles platform, som de forskellige parter i byggeriet kan bruge og referere til, når de kommunikerer sammen om byggeriet. Det kan Sigma Estimates skabe for jer helt automatisk. Derved bliver der bedre styr på både rammerne og økonomien i projektet, ligesom alle nemt kan finde de informationer, de har brug for – og altid være sikre på, at de er opdaterede!

Fra du holder de første møder med bygherren og slår de første streger til et nyt byggeprojekt, er der oftest lang vej til byggeriet står færdig. Derfor vil det normalt være svært, at kunne danne sig et overblik over økonomi og rammer for byggeriet helt fra start.

Giv en hurtig prisindikation allerede fra starten

Men med Sigma Estimates kan du hurtigt få en retvisende indikation af økonomien i byggeprojektet allerede fra begyndelsen. Importér byggeriet fra AutoDesk REVIT med alle detaljer om de enkelte bygningsdele og hent materialeforbrug og priser fra jeres egen eller prisdatabaser som Molio (tidligere V&S) og Exact.

Eller genbrug beregninger fra tidligere projekter, der er kalkuleret i Sigma Estimates, ved at trække dem over fra det gamle projekt. Det kan du gøre, uden at skulle opdatere formler eller cellereferencer, sådan som du skulle have gjort, hvis du havde brugt et regneark.

Det betyder, at du kan have det første overslag på økonomien klar, lige så snart du og bygherren er blevet enige om, hvordan byggeriet skal se ud. Det vil imponere din kunde og skabe stor tiltro til jer som projektansvarlig for byggeriet.

Sørg for opdaterede informationer til alle parter i byggeriet

Undervejs i byggeprojektet skal der indhentes bygge- og andre tilladelser fra offentlige myndigheder og priser på de forskellige dele af byggeriet, ligesom der kan blive brug for rådgivning fra forskellige parter. Endelig skal der også findes et byggefirma eller en entreprenør, som skal stå for selve byggeriet.

Hver enkelt part som skal deltage i byggeprojektet, har brug for nemt og hurtigt at kunne danne sig et overblik over hele byggeprojektet, samt at kunne dykke ned i de detaljer, som er relevante for netop deres deltagelse i projektet. Samtidig har de brug for at få oplysningerne overleveret i deres eget format. Det gør det nemmere for dem, at behandle byggeriet korrekt og kommunikere om det internt.

Sigma Estimates giver overblik og detaljer på en gang

Det betyder, at ikke bare tegningerne men alle informationerne om byggeriet skal overleveres til mange forskellige parter undervejs i byggeprojektet, for at byggeriet kan blive til virkelighed. For hver ny part der involveres i byggeriet, opstår der et behov for at sikre, at de altid har de seneste, opdaterede informationer.

Med Sigma Estimates får du en nem genvej til at skabe sikkerhed for, at alle parter altid har opdaterede informationer om byggeprojektet. Samtidig skaber Sigma Estimates helt automatisk det fornødne overblik over rammerne for byggeprojektet, samt giver de fornødne detaljer i det format, som de enkelte parter har brug for.

Sigma Estimates er således ikke kun et program, der kan bruges til byggekalkulationer. Det kan danne det fælles grundlag for al kommunikation omkring byggeprojektet på tværs af alle de deltagende parter.

Få overblik via overbliksarket

Ved hjælp af overbliksarket i Sigma Estimates, kan hver enkelt projektdeltager hurtigt danne sig et overblik over det samlede byggeri. Her er det nemt at få et overblik over rammerne for byggeriet og hvordan det er struktureret.

Nemt at gå i detaljer

Fra overbliksarket og ved hjælp den overbliksgivende træannotation, kan hver enkelt part i byggeprojektet nemt dykke ned i detaljerne for de enkelte bygningsdele, som har relevans for dem, blot ved at klikke sig ind på dem.

Sikkerhed for altid opdaterede informationer

Alle ændringer opdateres automatisk hele vejen gennem byggeprojektet. Lige så snart du foretager en ændring i en bygningsdel, tilføjer nye eller fjerner eksisterende bygningsdele, opdateres alle informationer i hele programmet.

Hver enkelt part kan se byggeprojektet som de er vant til

Ved hjælp af den indbyggede rapportgenerator, kan du eller de involverede parter til enhver tid trække opdaterede materialelister, ressourceplaner, kontoplaner og andre relevante informationer i det format, som de er vant til at bruge. Så med Sigma Estimates skriver dokumentationen af byggeprojektet på det nærmeste sig selv!

Sigma Estimates – det sprog I taler i jeres byggeprojekter

Bruger alle parter i byggeprojektet Sigma Estimates, bliver det ekstra nemt at udveksle opdaterede informationer om projektet. Gem byggeprojektet på et fællesdrev i skyen, som alle parter kan tilgå. Så kan alle trække altid opdaterede data og foretage nødvendige ændringer i byggeriet undervejs.

Derved holdes alle opdaterede og som projektansvarlig er du sikker på, at de deltagende parter i projektet altid har adgang til de seneste informationer om byggeriet. Det gør Sigma Estimates til det sprog I taler, når I skal samarbejde om byggeprojektet på tværs af firmaer, organisationer og instanser.

Det vil spare jer for mange problemer undervejs i byggeprocessen og sikre, at de byggerier jeres firma er projektledere for, altid vil blive en succes!

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går
og hvor meget tid du kan spare.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går og hvor meget tid du kan spare.