Vælg en side

Lev op til de gældende IKT og markedskrav

Kommunikationen i moderne byggeprojekter foregår ofte fuldstændig digitaliseret, både når det gælder informationsudvekslingen mellem byggeriets parter og kommunikationen med myndigheder, tilbudsgivere og andre interessenter.

Med Sigma Estimates som platform for jeres byggeprojekt, bliver det nemt at generere data i lige præcis de standarder og formater, der er brug for – og du er sikker på, at alle oplysningerne altid er opdaterede.

Sigma Estimates gør det let at håndtere hele byggeprojektet digitalt. For programmet kan læse og skrive alle informationer om byggeriet i alle de dataformater, der anvendes i et moderne byggeprojekt. Så med Sigma Estimates bliver det nemt at leve op til de gældende IKT- og markedskrav, både når det gælder

  • kommunikationen med myndighederne,
  • indhentning af tilbud fra leverandører og entreprenører og
  • udveksling af information mellem byggeprojektets parter.

Samtidig får I foretaget alle beregninger i byggeriet som en modelbaseret kalkulation, der anvender de digitale objekter, som byggeriet består af. Derved bliver det let at holde overblikket over både projekt og økonomi, samtidig med at det bliver nemt at dykke ned i beregningerne for de enkelte bygningsdele og se, hvordan I er kommet frem til resultatet.

Skab en sammenhængende BIM-model

Den gnidningsløse dataudveksling starter allerede, når I skal hente data fra jeres CAD-program over i Sigma Estimates. Via integrationen til AutoDesk REVIT er det muligt af forbinde en 3D designmodel af byggeprojektet med Sigma Estimates og derved skabe en sammenhængende 5D BIM-model, der binder økonomi, projektbeskrivelser og design sammen.

Det sker via et projektbibliotek, der linker til BIM-modellen. Herfra kan alle projektets bygningsdele koordineres, kvalitetssikres og holdes opdaterede. Alle opdateringer og nye informationer kan herefter let synkroniseres mellem REVIT, Sigma Estimates og alle byggeriets parter.

Koblingen mellem programmerne sikrer dig en bedre styring gennem hele projektet, lige fra designfasen og helt frem til afleveringen af byggeprojektet. Derved er du sikker på, at du og byggeprojektets øvrige parter kan træffe de rigtige beslutninger allerede fra start og helt frem til afleveringen af byggeriet.

Digitale mængder og objekter

Med 3D og 5D koblet sammen, kan du genbruge dine 3D digitale mængder og andre data for at opnå et samlet og overskueligt grundlag for tilbuds- og kalkulationsfasen. Det gør det let at sende opgaver ud i udbud som fagentrepriser i CSS-format. Samtidig bliver det nemt at indlæse og sammenligne de forskellige tilbud, der kommer tilbage, fordi alt foregår digitalt.

Derved slipper I for en masse manuelt arbejde og sparer derved en masse tid. Samtidig minimerer I risikoen for fejl i beregninger, materialevalg, mængdeangivelser og de tilbud, som I modtager på de enkelte fagentrepriser i byggeprojektet.

Altid opdaterede informationer om byggeprojektet

Når I arbejder i Sigma Estimates, er I samtidig sikret, at alle data opdateres automatisk gennem hele projektforløbet. Derved er I sikret, at både design, økonomi, beskrivelser og tilbud følges ad. Sender du hele eller dele af byggeriet i udbud eller skal du udveksle informationer om byggeriet med andre parter, er det altid de opdaterede materialer og mængder, som bliver videregivet – tilmed i den datastandard og det format, som modtageren forventer at få det i.

Nemt at levere i det rigtige dataformat

Sigma Estimates understøtter nemlig alle de datastandarder og -formater, der anvendes inden for byggeriet. Det sikrer, at I altid kan fremsende data i korrekt format, uanset hvem der skal modtage dem.

Samtidig kan programmet producere materialelister, tilbuds- og udbudslister med videre med den opstilling, som de forskellige parter i byggeriet forventer at få dem i.

Nemt at tilføje nye dataformater og rapporter

Er der brug for nye dataformater, er det nemt at tilføje dem. Så har I jeres helt eget dataformat eller ønsker I at udveksle data mellem Sigma Estimates og de projektstyrings- og andre IKT-værktøjer I har fået udviklet internt hos jer eller som samarbejdspartnerne anvender, er det nemt at skabe den fornødne integration.

På samme måde kan der nemt tilpasses eller udvikles nye rapporter, lister og anden dokumentation, i lige præcis det format der er behov for – både til jeres interne og samarbejdspartneres arbejdsgange.

Jeres digitale schweitzerkniv i byggeprojektet

Bruger I Sigma Estimates som platform for jeres byggeprojekter, sikrer I, at I understøtter og lever op til alle nuværende og kommende IKT- og markedskrav til byggeprojektet. Derved får I et fremtidssikret system, der let kan tilpasses til nye dataformater og markedskrav, i takt med at de opstår.

Anvender alle byggeprojektets parter Sigma Estimates, får I en fleksibel og alsidig platform for jeres samarbejde, der sikrer jer mod dyre fejl på grund af uoverensstemmelser i de informationer, som hver enkelt part I projektet arbejder ud fra. Det giver jer et mere smidigt projektforløb og sikrer jer, at de byggeprojekter I står for bliver en succes – hver gang!

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går
og hvor meget tid du kan spare.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går og hvor meget tid du kan spare.