Vælg en side

KUNDECASE

Ivan Jakobsen A/S

BEREGNING MED OVERBLIK

Hos Entreprenørfirmaet Ivan Jakobsen A/S glider arbejdet med kalkulationer lettere end før i tiden. I stedet for papir, blyant og lommeregner har man taget et professionelt kalkulationsværktøj i brug, og det har givet en lang række fordele.

I funderingsafdelingen hos Entreprenør Ivan Jakobsen A/S i Struer sidder der to projektledere, der bl.a. har til opgave at lave tilbudsberegninger. En af dem er Henrik Bo Jensen, der har været ansat hos Ivan Jakobsen A/S i godt to år.

“Vi indførte Sigma for omkring to år siden, blandt andet fordi jeg havde god erfaring med programmet fra to tidligere arbejdspladser,” fortæller projektleder Henrik Bo Jensen

Sparer tid og penge

Med Sigma er det nemt og overskueligt at lave kalkulationer og hente dele ind fra tidligere kalkulationer. Det ved Henrik Bo Jensen, der – udover sine øvrige projektlederopgaver som fx kvalitetsstyring, byggemøder og tilsyn – bruger en hel del tid på kalkulation.

”For mig betyder Sigma mindre skrivearbejde. Det er hurtigt at bruge, fordi man kan genbruge fra tidligere projekter, man kan bruge skabelonerne og man har en prisliste liggende” forklarer han.

Og selvom han synes, at det koster noget i starten, når man skal lære at bruge programmet, oplever han, at det kører, når man først er inde i det.

Hvis jeg har en sag, som er gået som den skulle, så er det den jeg tager ind næste gang, når jeg har et lignende projekt. Så kan man lige tage det ind og rette det til,” fortæller projektlederen.

Henrik Bo Jensen sætter pris på den fleksibilitet, som Sigma giver ham i det daglige arbejde med kalkulationer. Det spiller ingen rolle, om der er rettelser til mængder eller priser, for han kan nemt udskifte tallene.

”Når man vil ændre eller finjustere noget, regner programmet det hurtigere igennem, end hvis man skulle det hele igennem med lommeregner,” forklarer Henrik Bo Jensen. “Her sparer man tid med Sigma. Og det betyder ledig tid til andre ting eller til at gå mere i dybden med prisen.”

Og netop tiden til at gå i dybden er vigtig, fordi præcise og retvisende kalkulationer udgør en stadig større del af grundlaget for, om en virksomheds gode projekter også er gode forretninger.

”Når man vil ændre eller finjustere noget, regner programmet det hurtigere igennem, end hvis man skulle det hele igennem med lommeregner. Her sparer man tid med Sigma. Og det betyder ledig tid til andre ting eller til at gå mere i dybden med prisen.” forklarer Henrik Bo Jensen.

Overblik over store kalkulationer

En af grundene til, at kalkulationsprogrammer er højt værdsatte i byggebranchen, er at de giver det overblik, der skal til for at lave meget præcise beregninger. Det betyder, at risikoen for budgetoverskridelser bliver mindre og forståelsen af hele projektets økonomiske sammenhæng fremstår klarere.

“Som altid – og specielt sådan som markedet er i øjeblikket – skal vi regne snært på for at få opgaven,” siger Henrik Bo Jensen.

Han sidder typisk med store entrepriser inden for marinekonstruktioner, som fx lystbådehavne, kajer, færgelejer og funderingsprojekter. Og så gælder det om at holde tungen lige i munden.

”Med Sigma kan man nemmere gå ind at se, hvor mange mandetimer, ressourcer og så videre man er oppe på. Det giver langt mere overblik,” siger projektlederen.

Overgangen fra papir, blyant og lommeregner til Sigma beskriver Henrik Bo Jensen som ’noget af et spring’, men det har klart været en fordel, bl.a. fordi det er så meget nemmere at bevare overblikket over de store, komplicerede kalkulationer. En ikke uvæsentlig sidegevinst er, at chancen for reelt at tjene penge bliver langt større, når beregningerne holder.

Gode muligheder for vidensdeling

Sigma er bygget op i en Microsoft© Windows træstruktur, som er med til at strukturere og lette opbygningen af en kalkulation. Det gør det nemt at lave delberegninger og hente bidder fra tidligere projekter ind.

Strukturen betyder også, at det er let at udveksle dele af kalkulationer med andre. Det ser Henrik Bo Jensen som en stor fordel.

”Hvis alle bruger samme program, kan man regne på samme måde og overdrage kalkulationer til andre. Eller man kan regne på samme projekt hver for sig og så sætte det sammen til sidst, hvis man for eksempel regner på større projekter,” forklarer Henrik Bo Jensen.

Udover at de involverede parter hurtigt og enkelt kan koble de forskellige dele af kalkulationen sammen, bliver det fx også muligt for afdelings-lederen at evaluere ordentligt og tage stilling til et projekt, selvom han kun har været minimalt involveret i selve kalkulationen.

Det er bare én af mange styrker ved Sigma.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går
og hvor meget tid du kan spare.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går og hvor meget tid du kan spare.