Vælg en side

KUNDECASE

MT Højgaard

MT HØJGAARD SKABER OVERBLIK OG AFDÆKKER RISICI MED SIGMA

Danske entreprenører balancerer ofte på et knivsæg i forhold til den risiko, de løber, når de siger ja til et byggeprojekt. I værste fald kan det betyde store tab for virksomheden. Hos MT Højgaard har de etableret et Kontraktråd og taget et fælles værktøj i brug, og det giver færre risikofyldte projekter.

Da Teknisk Direktør Erik Reker startede i MT Højgaard for 7 år siden, lå det ham stærkt på sinde at få indført et fælles kalkulationsværktøj, så alle beregninger blev ensartede. Målet var at få skabt overblik.

Det var afgørende at få organisationen til at indse, at man skal regne ensartet. Det er utrolig vigtigt at have en fælles platform. Det giver et ensartet grundlag, så alle ved, hvad man taler om, siger Erik Reker, der i dag indtager en central rolle som en af tre rådsformænd i MT Højgaards Kontraktråd. Deres opgave er at sikre, at de opgaver, der kommer ind, er solide, risikoafdækket og lønsomme.

Kontraktråd prissætter risiko

Tidligere foretog MT Højgaard kun stikprøvekontroller af deres tilbudsberegninger, men i dag går MT Højgaard meget grundigere til værks.

Storentreprenøren har etableret et Kontraktråd, hvor alle store sager bliver nøje gennemgået, inden et tilbud ryger ud af huset.

De risici, MT Højgaard vælger at tage, prissætter vi meget nøje. Og vi tager tilbuddene meget alvorligt. Man skal ikke blive overmodig, for byder man forkert, kan det i sidste ende gå ud over samarbejdet med kunden. Der er altid nogen, der skal betale, siger Erik Reker og fastslår samtidig, at det er umuligt at afdække risici, hvis man ikke arbejder ud fra en fælles platform.

Skarp process sikrer kvaliteten

Arbejdet med at kvalitetssikre tilbuddene kræver en meget struktureret proces og fælles platform. Her spiller tilbudsberegnerne hos MT Højgaard en central rolle, fordi deres arbejde er med til at sikre forståelsen af projektet og den tilhørende gennemgang.

Projekterne skal gennemgås nøje, så de kan afdækkes ordentligt. Og her er processen væsentlig. Det er processen, der fører til den rigtige kvalitet. Og som led i det er det utrolig vigtigt med orden i penalhuset. Det vil sige, man skal have nogle gode, gennemprøvede værktøjer, der kan sikre en ensartet struktur. Det giver et stabilt grundlag, mener Erik Reker.

”Sammenhængskraften i kalkulationen er væsentlig. Den giver os et sikkert og stabilt detaljeringsniveau, men hvis vi ikke har noget ensartet gennemskueligt, får vi ikke tryghed for at det er regnet rigtigt”, siger Erik Reker.

Beregnerne gennemtænker og simulerer alle muligheder for at finde den optimale løsning, hvor økonomi går hånd i hånd med faglighed. Gennem kalkulationen dokumenterer de processen og hele projektet.

På møderne i Kontraktrådet er der derfor en fast dagsorden på 18 punkter, der alle relaterer til kalkulationen, som beskriver projektet fra a til z, indeholder alle materialer, aktiviteter og risikovurdering, ligesom alle kompetencer er i spil; Jura, kvalitetssikring, forsikring, osv.

Hele porteføljen skal tages med i tilbudstilblivelsen. Ellers får vi ikke optimeret økonomisk, sikkerhedsmæssigt og så videre. Det er vi nødt til for at være konkurrencedygtige. Og for at der fremadrettet kan være plus på kontoen.

Fælles værktøj giver ensartet struktur

I rådsformændenes arbejde med at sikre solide kontrakter spiller kalkulationsværktøjet en væsentlig rolle. Det er den fælles platform, alle arbejder ud fra og som sikrer, at alle taler samme sprog, uanset hvilken rolle de har.

MT Højgaard har valgt et professionelt kalkulationsprogram, der kan bruges til alle typer projekter og som er så enkelt at bruge, at alle involverede parter kan være med.

Der er for mange fejlmuligheder ved at regne i for eksempel regneark. Vi ville have et kvalitetssikret værktøj, så vi screenede markedet og endte med at vælge Sigma. Det passede i kompleksitet til vores projekter – også fremadrettet med vores vej ind i BIM/VDC, fortæller Erik Reker med reference til den danske software-succes, Sigma Estimates.

Alle tilbud, der havner i Kontraktrådet, har en standardiseret forside, der er designet ud fra MT Højgaards behov. Det betyder, at de samme tal bliver regnet og præsenteret på samme måde hver gang. Det kan lyde trivielt, men det er det ikke.

Sammenhængskraften i kalkulationen er væsentlig. Den giver os et sikkert og stabilt detaljeringsniveau, men hvis vi ikke har noget ensartet gennemskueligt, får vi ikke tryghed for at det er regnet rigtigt, siger Erik Reker.

Hurtigt overblik og gennemskuelighed

Når projektet er brudt ordentligt ned i et fælles kalkulationsværktøj, kan rådsformændene hurtigt danne sig et overblik og vurdere om fx koncernkrav og indtjeningsgrad er overholdt. Og de kan spørge ind til nøgletallene, hvis der er noget, de vil gå i detaljer med. Det gør projekterne langt mere gennemskuelige og det bliver lettere at kontrollere risici.

Men hvis tallene er usammenlignelige, har vi ikke en jordisk chance for at gennemskue kalkulationen. Det duer ikke. Vi skal have et fælles værktøj. Og det er Sigma. Det har vi været supertilfredse med, fastslår MT Højgaards Tekniske Direktør, Erik Reker.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går
og hvor meget tid du kan spare.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går og hvor meget tid du kan spare.