Vælg en side

KUNDECASE

Per Aarsleff

OMBYGNINGEN AF POSTTERMINALEN I KØBENHAVN

Med en direkte Live kobling mellem 3D bygnings- og designprogrammet Autodesk Revit og 5D kalkulationsprogrammet Sigma Estimates, har Per Aarsleff A/S nu åbnet yderligere op for at effektivisere deres tilbudsprocesser med 5D BIM/VDC.

Per Aarsleff kobler 3D og 5D BIM i realtid

Bygningselementerne i 3D og 5D er koblet sammen i realtid. Det betyder helt enkelt, at når man udvælger et bygningselement som betonvæg, søjle eller andre elementer i 3D modellen, så vælges de tilsvarende bygningsdele i Sigma programmet, dvs. i 5D modellen.

Stærkt KS i tilbudsgivning

Ved hjælp af Sigma Live-Link til Revit har vi udarbejdet 5D kalkulationer, der er bundet direkte til BIM-modellen i realtid. Det har gjort det muligt at se præcis hvor mængderne i kalkulationen kommer fra i bygningen. Dette har været et stærkt KS værktøj for os, da den specialiserede beregner selv kan orientere sig i modellen og sikre sig, at alle mængder er trukket korrekt og om nogle bygningsdele mangler, siger Nikolaj Thomsen fra Aarsleff, der er VDC koordinator på projektet.

Live-link har endvidere gjort det muligt for Aarsleff at holde kalkulationerne opdateret løbende og med pålidelige mængder direkte fra rådgiveres BIM-modeller. Dette har været til stor gavn, da tilbudsprocesserne har været underlagt skarpe deadlines og modellerne er blevet opdateret flere gange frem mod afleveringen.

Tidligere har VDC koordinatoren på sagen udarbejdet med ”farvelagte” plantegninger for at illustrere for beregneren, hvor de forskellige mængder er trukket fra. Med 5D kalkulationen lyser de linkede bygningsdele op i 3D modellen, så snart man klikker på en kalkulationspost i Sigma.

Yderligere har 5D kalkulationen gjort det muligt for os at starte på vores tilbudsberegning før projekteringsgrundlaget lå færdigt. Så snart vores rådgivere var gået i gang med at udarbejde fagmodeller i Revit, kunne vi linke dem op på vores kalkulation og basere vores prisbibliotek på de objekter, der var indarbejdet i modellerne. Når mængderne i modellen under projektering ændrede sig, blev de automatisk opdateret i vores kalkulation, siger Nikolaj Thomsen.

”Yderligere har 5D kalkulationen gjort det muligt for os at starte på vores tilbudsberegning før projekteringsgrundlaget lå færdigt. Så snart vores rådgivere var gået i gang med at udarbejde fagmodeller i Revit, kunne vi linke dem op på vores kalkulation og basere vores prisbibliotek på de objekter, der var indarbejdet i modellerne. Når mængderne i modellen under projektering ændrede sig, blev de automatisk opdateret i vores kalkulation”, siger Nikolaj Thomsen

Han peger endvidere på, at en af de helt store fordele ved Sigma Live-link er, at det stadig bygger på den klassiske Sigma platform, som beregnerne hos Aarsleff er vant til at arbejde med. Der har derfor været minimal oplæring forbundet med implementering af softwaren og beregnernes egen arbejdsgang har ikke ændret sig væsentligt.

VDC/BIM holder styr på al information

Den helt store udfordring for entreprenører under tilbudsgivningen er at holde styr på informationen som tegninger, 3D modeller, mængder, beskrivelser, priser, etc. og samtidig kunne gennemskue den bedst tænkelige løsning på projektet, så projektet kan vindes og samtidig være profitabelt uden store, uforudsete risici.

Det er her, at BIM/VDC har sin helt store styrke og er uundværlig, bl.a. på grund af den stærkt stigende kompleksitet og informationsmængde i byggeriet. Med BIM/VDC er en væg ikke længere blot streger, men en intelligent bygningsdel med bl.a. information om design, dimensioner, beskrivelser, priser, og aktiviteter for, hvordan den skal konstrueres, forklarer Susanne Lund fra Sigma Estimates.

Hun pointerer samtidig, at når objekterne indeholder en lang række data, hvor det bliver nemt at beregne digitale mængder, så er det muligt at udtrække meget præcise informationer, der danner grundlag for priserne og tilbudsgivningen.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går
og hvor meget tid du kan spare.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går og hvor meget tid du kan spare.