Vælg en side

KUNDECASE

Rambøll

RAMBØLLS PROFESSIONELLE ARBEJDE UNDERBYGGES AF SIGMA ESTIMATES

Kjeld Omø Olsen og Torben Michelsen er begge Projektchefer hos Rambøll Danmark. De er fortalere for standardværktøjer, og en af favoritterne er Sigma, som de fortæller, giver både transparens, forståelse og troværdighed ift. projekternes indhold og økonomi.

Da Rambøll Danmark skulle give Banedanmark et anlægsoverslag på Ringsted-Femern projektet, blev Kjeld Omø Olsen og Torben Michelsen, der begge sidder i afdelingen for Portfolio and Project Management, ret hurtigt enige om, at det ikke var en opgave, der kunne løses med Excel.

Det var ganske enkelt for risikabelt, fordi der var rigtig mange fagdiscipliner i spil; sporlægning, jord, vej og afvanding, konstruktioner for broer og tunneler, kørestrømsystemer, strømforsyning, stationsarbejder samt projektledelse og -styring.

Suveræn prisbog med enhedspriser

Heldigvis havde Rambøll allerede dengang adgang til kalkulationsværktøjet Sigma Estimates, og derfor valgte Kjeld Omø Olsen og Torben Michelsen at opbygge en prisdatabase i Sigma, som de kalder Prisbogen. Den har de haft glæde af lige siden.

Dér startede det hele. Vi byggede en Prisbog op over nogle anlægskomponenter, der understøtter jernbaneprojekter – og for så vidt også de vej- og jordarbejdsprojekter, der ligger i det. Det er jo de samme priselementer, der skal bruges, forklarer Kjeld Omø Olsen.

Det skulle vise sig at være en god beslutning, ikke mindst fordi Prisbogen også kan styre varianter.

Vi sad med 16 forskellige overslag på et tidspunkt, fordi fagdisciplinerne havde mange varianter. Men Prisbogen klarede det helt fantastisk. På det punkt er Sigma uovertruffen i forhold til andre kalkulationssystemer og Excel ikke mindst,  fastslår Torben Michelsen

”Vi sad med 16 forskellige overslag på et tidspunkt, fordi fagdisciplinerne havde mange varianter. Men Prisbogen klarede det helt fantastisk. På det punkt er Sigma uovertruffen i forhold til andre kalkulationssystemer og Excel ikke mindst”, fastslår Torben Michelsen.

Transparens giver indsigt og forståelse

Kjeld Omø Olsen fortæller, at de blev hjulpet godt på vej af Transportministeriet, der i 2007 havde formuleret krav til ny anlægsbudgettering, som skulle overholdes.

I Sigma har vi Prisbogen, som er dokumentationen for alle vores erfaringsbaserede enhedspriser.Det giver en troværdighed, fordi alt bliver transparent og forklarligt. Og så bliver det forståeligt for folk, hvad vi har hængt vores priser op på, siger han og tilføjer:
Fordi vi bruger Sigma, har vi utrolig nemt ved at finde forklaring på udsving. Det betyder, at vi kan tage højde for det undervejs og få en tillægsbevilling, som er velbegrundet. Og alle er glade, fordi det er forklarligt og veldokumenteret. 

Effekt på bundlinjen

Brugen af Sigma hænger godt sammen med de to projektchefers overordnede visioner for projektstyring.

Særligt når vi taler large scale projekter, advokerer vi ud fra en professionel tilgang for, at man skal bruge et standardiseret værktøj, hvor man kan gøre genbrug af det, man lavede tidligere på et tilsvarende projekt, siger Torben Michelsen og forklarer, at det er vigtigt, at man har en systematisk struktur i sine data, så man hele tiden har en track record på udviklingen.

Det underbygger Kjeld Omø Olsen, som fortæller, at de arbejder meget på at gøre tingene smartere, hvor man får samlet erfaringer op, drager nytte og læring af tidligere projekter. Netop dét hjælper Sigma dem med.

Og med det rationale, så har det også en effekt på bundlinjen. Det er derfor vi har Sigma, tilføjer Torben Michelsen, mens Kjeld Omø Olsen samler op på det hele:

Vi arbejder med integration af standardværktøjer inden for projektstyring. Sigma er det, der får designløsninger, deres mængder og tilhørende enhedspriser til at hænge sammen, så de udgør et konsistent grundlag for monitorering og analyse. Kobling til vores standardværktøj for tidsplanlægning er vores næste ambition, idet planlægningen af og opfølgningen på projekter så kan visualiseres som en animation og ikke som nu ved en traditionel tegning.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går
og hvor meget tid du kan spare.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går og hvor meget tid du kan spare.