Vælg en side

KUNDECASE

VAM A/S

ØGER RESULTAT MED 30 PROCENT

Som led i en klar vækstambition har anlægsentreprenøren VAM A/S med 137 medarbejdere gennem de senere år investeret massivt i moderne IT værktøjer.

Bl.a. har det professionelle kalkulationssoftware Sigma skabt markante tidsbesparelser, skarpere kostpriser og derved også bedre indtjening. Dansk Byggeri ser professionel kalkulation som et afgørende parameter for succes i bygge- og anlægsbranchen.

VAM, der i 2017 blev kåret til Årets mest IT-parate virksomhed inden for tilbudsgivning, har en klar strategi om, at moderne It-værktøjer skal understøtte virksomhedens kerneområder. Bl.a. er regneark og papir og blyant for længst fortid hos virksomheden, der har hovedkontor i Vester Alling mellem Randers og Aarhus. VAM har gennem de senere år haft en vækst på 20 procent.

Undgår tabsgivende projekter

Med det professionelle kalkulationsværktøj Sigma, hvor der regnes i kostpriser, er vi gennem de senere år blevet skarpere til at ramme den reelle kostpris og derved styre dækningsbidraget, så vi undgår de tabsgivende projekter. Det har været en væsentlig faktor for, at vi har været konkurrencedygtige og samtidig været i stand til at tjene penge, forklarer adm. direktør Benny Kristensen.

VAM beskæftiger 137 ansatte og øgede i 2016 resultatet før skat med over 30 procent til 12,9 mio. kroner. Benny Kristensen peger på, at med virksomhedens nye vækststrategi, så kommer professionaliseringen af kalkulationen til at spille en større rolle i fremtiden, når langt flere og mere komplekse tilbud skal gennem maskineriet.

Vi konkurrerer rigtig meget på pris. Med Sigma regner vi i kostpriser, og det er forudsætningen for at sætte dækningsbidraget. Tidligere kendte vi ikke vores kostpris så nøjagtigt som i dag. At kende kostprisen er en forudsætning for, at vi kan være konkurrencedygtige, forklarer Benny Kristensen.

Inden virksomheden indførte Sigma som kalkulationssystem skulle Benny Kristensen måske forholde sig til fire eller fem forskellige excel-ark. Med Sigma programmet er der struktur og en fælles platform, som giver ensartethed i kalkulationerne. Det giver bedre overblik og derved tryghed i kalkulationer, og det sikrer skarpere tilbud.

”Med Sigma er der samtidig en større sikkerhed for, at jeg regner rigtigt. Jeg har en sikkerhed for, at de materialer, timer mm. som jeg taster ind, de kommer også med i det samlede regnestykke, fordi det sker automatisk.”, siger Benny Kristensen

Dansk byggeri: Afgørende afsæt for succes

Der er hård konkurrence i byggebranchen, og derfor handler det om at være skarp på priserne og samtidig have styr på dækningsbidraget. Hos Dansk Byggeri ser direktør Michael H. Nielsen den professionelle kalkulation som et helt afgørende fundament for, at medlemmernes bygge- og anlægsaktiviteter bliver en succes.

Gennem de senere år har udviklingen mod en professionalisering af tilbudsgivningen i byggebranchen taget fart. Med et professionelt kalkulationsprogram viser erfaringen, at der er større sikkerhed for, at der regnes rigtigt, så de tabsgivende projekter undgås, siger Michael H. Nielsen.

Han peger også på, at med et professionelt kalkulationsprogram kan man begynde at udnytte mulighederne inden for automatisk mængdeudtræk, bl.a. i forbindelse. med BIM og VDC. Derved effektiviseres tilbudsgivningen yderligere samt giver nye muligheder, når det gælder genbrug af data skabt i projekteringsfasen – en vej som bygge- og anlægsbranchen skal bevæge sig for at sikre mere effektive processer.

Fejlrisikoen minimeret

Også Benny Kristensen peger på, at fejlrisikoen er minimeret. Ifølge Benny Kristensen, så kan han med Sigma regne tilbud meget mere detaljeret og konkret, fordi den står bedre beskrevet. Derudover kan han spare en tredjedel af den tid han tidligere brugte på at lave tilbud.

Med Sigma er der samtidig en større sikkerhed for, at jeg regner rigtigt. Jeg har en sikkerhed for, at de materialer, timer mm. som jeg taster ind, de kommer også med i det samlede regnestykke, fordi det sker automatisk. Går vi ind og retter i f.eks. timesatser, så skal vi kun gøre det ét sted, så bliver det automatisk rettet alle steder, og det er med til at minimere fejlrisikoen, siger Benny Kristensen.

Også medarbejdernes trivsel har stor fokus hos VAM, der i 2014 blev kåret til Danmarks Bedste Arbejdsplads.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går
og hvor meget tid du kan spare.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går og hvor meget tid du kan spare.