Vælg en side

Databeskyttelse- og cookiepolitik

Sigma Estimates bestræber sig på, i alle forhold og på alle platforme, at overholde databeskyttelseslovgivningen. Nedenstående kan du læse mere om

  • Cookie-politik
  • Databeskyttelsespolitik

Hvis du har nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

SIGMA ESTIMATES persondata – cookiepolitik

Denne hjemmeside anvender cookies, og når du besøger siden accepterer du anvendelsen af disse. Det gør vi opmærksom på første gang du besøger hjemmesiden. Det er vi – og alle andre hjemmesideejere – forpligtet til, for at øge beskyttelsen af privatlivet, når vi bevæger os i den digitale verden.

Vi anvender Google Analytics på vores website. Når du besøger SIGMA ESTIMATES, vil der derfor blive lagt en cookie på din computer, hvorved vi, via Google Analytics, kan indsamle oplysninger om brugen af vores website/hjemmeside.

Formålet med indsamlingen

Disse oplysninger anvender vi i vores arbejde for at øge brugervenligheden og kvaliteten af vores website/hjemmesiden samt for at øge kvaliteten af vores rådgivning.

SIGMA ESTIMATES har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden.

Når du har besøgt vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

  • Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
  • Hvilken browser du bruger,
  • Hvilken ip-adresse du har (og dermed også nogle gange virksomhedsnavn)
  • Hvilke søgeord du har indtastet
  • De oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan vi bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på vores hjemmeside, ligesom vi kan bruge det informationen til at forbedre rådgivning af dig, hvis vi taler sammen. Personoplysninger videregives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

Vi bruger ikke cookies til noget andet formål end dem, der er beskrevet her, og bruger dem heller ikke til at indsamle personoplysninger til noget andet formål.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser.

Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Oplysningerne er anonyme og kobles ikke til den enkelte bruger.

Cookien kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge

Du kan også få vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering om hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

Persondatapolitik

Vi anvender denne type persondata

Vi anvender de persondata, som personen giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave, som fremgår på tidspunktet for dataindsamlingen.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt kundeforhold. Dog kan persondata være registreret op til 5 år efter endt kundeforhold mhp at beskytte kunden mod uønskede henvendelser.  Kundedata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven.

Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – fx videregivelse til andre til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til. Kunden kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har samtykket til det.

Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Personen har ret til at få adgang til sin persondata

En person har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Personen kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om personen.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Personen kan gøre brug af sine rettigheder ved at henvende sig til os.

Kunden har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis personen mener, at de persondata, vi behandler om personen, er unøjagtige eller urigtige, kan personen henvende sig til os og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis personen trækker sit samtykke tilbage. Hvis personen mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan personen bede om at få dem slettet. Personen kan også kontakte os, hvis personen mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 Personen har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Personen har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Personen kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis personens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem. Vi informerer under alle omstændigheder personen om de afgørelser vi træffer i relation til ovenstående.

Hvis personen ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil personen modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format

Personen har ret til at modtage de persondata, personen har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om personen hos andre aktører på baggrund af personens samtykke.

Generelt om personens brug af sine rettigheder

Hvis personen ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver personen svar på sin henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

Ret til at klage til Datatilsynet

Personen har ret til at klage til Datatilsynet, hvis personen mener, at Virksomheds behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

Sigma Estimates A/S
Høje Taastrup Blvd. 20
DK-2630 Høje Taastrup
CVR: 27 110703
E-mail: [email protected]
Tel.:  +45 70 262 575