Vælg en side

Fuld transparens i byggeprojektet

Med Sigma kan du nemt forklare den måde, du har tænkt byggeprojektet og din byggekalkulation på. Det giver et fælles grundlag, og gør det nemt at inddrage kollegaerne på både kontoret og byggepladsen. Samtidig kan alle få relevante informationer samlet på et sted i det format, de er vant til.

Det giver overblik og transparens på tværs af hele jeres organisation og gør det lettere at kommunikere med både kollegaer og kunder.

Anvender I et regneark til at beregne jeres byggeprojekter i, kan det være svært at sætte andre ind i, hvordan du er kommet frem til den pris, materialemængde eller anden parameter, som vedkommende er interesseret i.

For tit ligger der et stort og indviklet formelapparat bag og de underliggende beregninger ligger måske spredt over flere celleområder og ark i den samlede projektmappe for hele byggeprojektet. Det gør det svært for dig at forklare og svært for dem der spørger, at kunne forstå baggrunden for det resultat, du er kommet frem til.

Det samme gælder, når nogle af dine kollegaer skal forklare dig deres beregninger. Det kræver nemlig, at du både sætter dig ind i deres tankegang bag opdelingen af byggeprojektet og logikken i de beregninger, de har foretaget i regnearket.

Nemt at få overblik og dykke ned i detaljen

Med Sigma bliver det meget nemmere at forklare andre om byggeprojektet og for dig, at sætte dig ind i kollegaernes projekter.

Byggeprojektet opbygges i logiske dele, hvor de tilhørende elementer beregnes hver for sig. Overblikket får du på slutarket, hvor du kan se totalerne for hver enkelt bygningsdel i projektet, sammen med totalprisen på hele byggeriet.

Derved er det nemt at dykke ned i de enkelte bygningselementer og gennemse forudsætningerne for beregningerne, ligesom det er muligt at ændre på f.eks. totalprisen i slutarket og se, hvad det har af betydning for byggeriet helt ned i de enkelte elementer.

Giv folk informationer i et format, de forstår

Samtidig kan materialelister, ressourceplaner, kontoplaner og andre relevante informationer hurtigt præsenteres i det format, folk er vant til at få dem i. Det gør det nemmere for dem at forholde sig til informationerne og lettere for dem at stille spørgsmål, opdage fejlkalkulationer og så videre.

Samtidig slipper du for, at skulle bruge tid på at forklare, hvordan de informationer folk har brug for, kan aflæses i dine beregninger.

Få fuld transparens i byggeprojektet med Sigma Enterprise

Med Sigma får I fuld transparens i byggeprojektet. Det letter kommunikationen med alle involverede parter og gør dine beregninger til omdrejningspunktet for hele byggeprojektet hele vejen fra tilbudsfasen og til I afleverer det færdige byggeri.

Oplev selv hvor transparent jeres
byggeprojekt bliver med Sigma

Du kan nemt komme til at opleve, hvilken transparens Sigma kan give i jeres byggeprojekter ved at hente en gratis, fuldt fungerende version af programmet her.

Du vil blive forbavset over, hvor nemt du kan forklare
folk din måde at se deres byggeprojekt på.

Oplev selv hvor transparent jeres byggeprojekt bliver med Sigma

Du kan nemt komme til at opleve, hvilken transparens Sigma kan give i jeres byggeprojekter ved at hente en gratis, fuldt fungerende version af programmet her.

Du vil blive forbavset over, hvor nemt du kan forklare folk din måde at se deres byggeprojekt på.