Vælg en side

Spar op til 85 %
af din tid med Sigma

Sigma gør det muligt at beregne byggeprojekter på en brøkdel af den tid, du bruger i et traditionelt regneark.

Byggeprojektet opdeles i enkeltdele og hver del beregnes for sig. Overblikket skabes automatisk.

Genbrug beregninger fra tidligere projekter, uden at skulle opdatere og efterkontrollere formlerne og udnyt de tidsbesparende BIM- og importmuligheder til at hente priser og byggedata.

Sigma tager det hårde arbejde ud af at beregne byggeprojekterne, samtidig med at de giver jer et logisk og overskueligt framework at opstille jeres beregninger i.

Sigma beregner nemlig byggeprojektet, som det bliver tænkt. Byggeriet opbrydes i logiske enkeltdele, der kan beregnes hver for sig. Hver bygningsdel beregnes pr. meter og så er det ellers bare at gange op med det antal meter, der er brug for.

Let at genbruge beregninger

Har I først beregnet en bygningsdel en gang, kan beregningen nemt genbruges ved at trække hele bygningsdelen over på en gang til det nye projekt. Der er ikke behov for at tilpasse formler eller celleområder. Det eneste du skal ændre, er eventuelt specifikationerne, samt hvor mange enheder der skal bruges af bygningsdelen i det nye projekt. Så klarer Sigma  selv resten.

Let integration med markedets prisdatabaser

Når du beregner de enkelte bygningsdele, kan materialeforbrug og priser importeres enten fra jeres egne interne pris- og materialedatabaser eller fra nogle af markedets førende prisdatabaser som f.eks. REVIT og Molio (det tidligere V&S).

Samtidig behøver du ikke bekymre dig om, at opdatere priserne. Det sker helt automatisk med et klik på en knap. Derved er du sikker på, at både materialemængder og priser altid stemmer overens med de nyeste udviklinger på markedet. Du skal ikke bruge tid på at slå informationerne op manuelt.

Få automatisk overblik i slutskemaet

I takt med at du udspecificerer de enkelte bygningsdele i byggeprojektet, skaber Sigma automatisk overblik over den samlede pris på byggeriet i slutskemaet. Her kan du få overblik over den samlede mængde, kostpris, avance og dækningsbidrag på hver af byggeriets logiske, overordnede dele, samt se den endelige pris på hele byggeprojektet.

Overblikket opbygges automatisk. Så du behøver ikke bekymre dig om, at du har glemt en cellereference i sammenlægningerne.

Klar de sidste ændringer med et fingerknips

Det er næsten altid nødvendigt at justere på byggeprojektet i sidste øjeblik, før I skal afgive tilbud. I traditionelle regneark sendte det dig ud i et kolossalt ekstraarbejde, der oftest skulle klares på ingen tid. Hvor mange gange har det ikke været årsagen til fejlberegninger?

Men Sigma  klares den slags ændringer nemt og hurtigt, ved at ændre de steder, hvor der skal ændres noget eller fjerne eller tilføje de bygningsdele, der forsvinder eller kommer til. Så genberegner Sigma  hele projektet. Derfor kan du næsten øjeblikkeligt give besked om, hvad ændringerne har betydet for prisen på projektet.

Se hurtigt om projektet er rentabelt

Fra slutarket er det muligt at justere total- eller delpriserne på byggeriets enkelte hovedelementer, så de holder sig indenfor det forventede prisniveau i markedet. Så snart du ændrer salgsprisen kan du se, hvilken indflydelse det får på avance og dækningsbidrag på projektet.

Du kan naturligvis også ændre på disse parametre og se, hvilken indvirkning det har på den endelige pris. Samtid slår dine prisændringer igennem helt ned på de enkelte bygningsdele – helt automatisk!

På den måde er det let at se, om I kommer til at tjene penge på projektet eller ej, uden at det kaster dig ud i et større opdateringsarbejde i de underliggende beregninger. Det ordner Sigma  for dig.

Slut med en masse tastegymnastik

Når tilbuddet er regnet færdigt, er det bare at sende det. Det klares ved at klikke på en knap. Så indsætter Sigma selv alle de nødvendige nøgletal på de rigtige steder og udskriver de nødvendige bilag. Det sparer jer for en masse tastearbejde og kopiering af informationer.

Samtidig kan du udskrive materialelister, opgavesedler, nøgletal og al den anden information og dokumentation, der er brug for til de forskellige parter i projektet. Så også her sparer Sigma  dig for masser af tid.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går og hvor meget tid du kan spare.

Prøv det selv

Vil du opleve hvor meget tid Sigma kan spare dig for, når du beregner dit byggeprojekt? Så hent en gratis version af Sigma her!

Du bliver forbavset over, hvor hurtigt det går og hvor meget tid du kan spare.