Vælg en side

5D bølge rammer international byggebranche

Som led i en klar strategi om at koble 3D og 5D BIM tættere sammen og derved levere fremtidens BIM/VDC platform, indgår amerikanske Autodesk og danske Sigma Estimates et globalt partnerskab.

Med Autodesk som verdens førende 3D design platform og Sigma Estimates som førende inden for 5D BIM er planen ifølge Senior Industry Strategic Manager Construction John Adams hos Autodesk, at etablere en endnu stærkere kobling fra designfasen til konstruktion- og produktionsfasen. En kobling, der bl.a. sikrer sund økonomi i projekterne.

 Sammen kan Sigma og Autodesk langt stærkere udvikle og modne Autodesk BIM / VDC modellen målrettet arkitekter, rådgivere og entreprenører. Den tætte kobling mellem 3D og 5D BIM er helt afgørende for at opnå fuld indsigt og overblik og derved bedre styring af projekterne. Derfor er vi i 5D BIM offensiven, forklarer John Adams.

Løsningen samler projektering, udførsel og økonomi i realtid

Med en tæt integration og direkte Live kobling mellem Revit og Sigma programmet, har Autodesk og Sigma allerede for flere år siden åbnet op for et paradigmeskifte inden for digitale værktøjer og arbejdsmetoder i byggebranchen.

Løsningen, der samler design, økonomi og beskrivelse i Virtual Design & Construction (VDC) i realtid, betyder, at der nu kan træffes valg baseret på helt nøjagtige informationer. Den tætte kobling udgør fundamentet for det fremtidige partnerskab, der nu skal bredes ud i et globalt marked, der ifølge adm. direktør Magnus Therkildsen hos Sigma Estimates, er ved at tage det afgørende skridt hen imod digitale produktionsplatforme.

Med en digital produktionsplatform, kan værdien, der er skabt et sted i produktionen, genbruges i de andre. Det er her, at arkitektfirmaer, rådgivere og entreprenører er begyndt at se, hvordan værdifulde data i 3D modeller kan skabe grundlag for 5D modeller.  Den udvikling sætter vi nu yderligere fart på med dette tætte partnerskab, forklarer Magnus Therkildsen.

5D BIM udset til næste store gevinst

Først rullede 3D bølgen ind over branchen, men nu handler alt om 5D, som er udset til at være den næste store gevinst ved BIM. Bl.a. fordi nogle af gevinsterne ifølge Magnus Therkildsen er tidsbesparelser, fejlminimering, automatisering af kvalitetssikring samt bedre koordinering og forståelse mellem projektledere og designere.

5D er også datamanagement, hvor data flyder frit videre til andre systemer. Derudover leverer 5D data til de efterfølgende processer som f.eks. planlægning, Facility Management mm., og derfor ser vi lige nu, at 5D for alvor rykker ind hos arkitekter, rådgivere, entreprenører m.fl., siger Magnus Therkildsen.

Partnerskabet mellem Autodesk og Sigma Estimates hviler både på et teknologisk og et kommercielt set-up.

Kilde: Building Supply