Vælg en side

CREO Arkitekter styrer opførelsen af supersygehuset i Gødstrup med 3D og 5D BIM livekobling

Løbende og tæt kontrol med økonomien samt kvalitetssikring på komplekse byggerier er nogle af de helt store fordele ved Building Information Modelling(BIM) og de digitale produktionsplatforme. Hos CREO arkitekter, der i øjeblikket er i gang med et delprojekt i forbindelse med opførelsen af det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning, har man som led i en klar strategi om risikominimering, kvalitetssikring og levering af præcise priser, koblet 3D modellen Revit sammen med 5D økonomimodellen i Sigma.

Koblingen mellem 3D og 5D BIM er vitale værktøjer for at opnå overblik og bedre styring af projekterne. Det betyder f.eks., at vi i forhold til bygherre undgår store økonomiske overraskelser, fordi vi hurtigt og præcist kan rådgive om konsekvenser af eventuelle ændringer i produktionerne, forklarer Tommy Nielsen, der er bygningskonstruktør og IKT koordinator hos CREO Arkitekter.

Med Live integrationen mellen Revit og Sigma har Creo Arkitekterne en løsning, hvor de øjeblikkeligt kan se konsekvensen af f.eks. materialevalget i 3D modellen blive afspejlet på prisen i 5D modellen. Det betyder, at de nu kan træffe valg baseret på helt nøjagtige informationer, hvilket bl.a. giver bedre styring helt fra projektets start.

Ensartet grundlag med digitale tilbudslister

På de mere komplicerede projekter, herunder bl.a. sygehusbyggerierne, bruger CREO Arkitekter også Sigma til at udarbejde de første budgetter og overslag – det kan ifølge Tommy Nielsen beløbe sig til flere mia. kr. Sigma er et hurtigt og præcist værktøj i modsætning til f.eks. Excel. Bl.a. et det muligt at genbruge egne erfaringstal fra tidligere projekter og der er en direkte kobling til V&S prisdatabaser.

På Gødstrup projektet udnytter vi i øjeblikket fordelene ved at genere digitale tilbudslister i Sigma programmet, der hiver mængder ud direkte fra bygningsmodellerne i Revit modellen og kobler det sammen som tilbudslister til håndværkere. Det giver håndværkerne et præcist og ensartet grundlag at afgive deres priser ud fra. På den konto indsnævrer vi også usikkerheden i budgettet, forklarer Tommy Nielsen.

For CREO Arkitekter er koblingen mellem 3D og 5D med til at projektlederne bevarer overblikket. Samtidig er en masse manuelle arbejdsprocesser nu automatiseret, og det sparer en masse tid og minimerer risikoen for fejl. Det er også nemmere at få et overblik over, om alt er kodet og evt. klassificeret. Projektlederne er derfor langt bedre klædt på, fordi de nu har styr på, hvad projektet indeholder af mængder og derfor har kvalitetssikring af alle data.

Digitale produktionsplatforme vinder frem

Og ifølge adm. direktør hos Sigma Estimates, Magnus Therkildsen, så er der i øjeblikket flere og flere arkitekter og rådgivere, der er i gang med at tage det næste skridt i udviklingen af en digital produktionsplatform.

Med en digital produktionsplatform, kan værdien, der er skabt et sted i produktionen, genbruges i de andre. Det er her, at arkitektfirmaer som CREO er begyndt at se, hvordan værdifulde data i 3D modeller kan skabe grundlag for 5D modeller. 5D modellen giver aktiviteter, mængder, omkostninger, beskrivelser, kvalitetssikring og tilbudslister – på en nem måde, forklarer Magnus Therkildsen.

De første erfaringer er gjort på bl.a. supersygehusene, og begynder nu at danne standard for de nye projekter der starter op. 5D er udset som den næste store gevinst ved BIM, bl.a. fordi gevinsterne ifølge Magnus Therkildsen er sparet tid, færre fejl, kortere tid fra ændringer i modellen til færdig tilbudsliste, automatisering af kvalitetssikring samt bedre koordinering og forståelse mellem projektledere og designere.

Yderligere oplysninger:

Tommy Nielsen, bygningskonstruktør og IKT koordinator CREO Arkitekter                  21539786

Magnus Therkildsen, adm. direktør Sigma Estimates                                                    41445055