Vælg en side

De bedst indtjenende i byggeriet smelter tilbud og udførsel helt sammen

Hos entreprenøren Per Aarsleff A/S har man den faste procedure, at projektledere skal have indsigt i tilbuddet, så de kender tankerne bag, inden det sendes afsted. Sunde erfaringer og principper kombineret med solide værktøjer styrker nemlig forretningen, så det er muligt at få kontrol over økonomien og indtjeningen, viser en gennemgang hos Sigma, der har undersøgt hvordan deres bedste indtjenende kunder eliminerer begrebet gynger og karruseller.”

Der er flere tendenser der går igen, når Sigma Estimates får tilbagemeldinger fra de mest succesfulde byggevirksomheder. Den vigtigste er, at de byder på nøjagtig det, der skal bygges og formår at få tilbuddet til at hænge sammen med udførelsen.

– De dygtige beregnere regner ikke kun kvadratmeterpriser, de inddrager også hele planlægningsfasen, så det udføres i den rigtige rækkefølge og tager højde for metoder og lokationer – om arbejdet f.eks. skal udføres på tredje sal med svært fremkommeligt udstyr. Sådan lyder den klare melding fra hovedparten, forklarer Thomas Kolenda hos Sigma Estimates.

Inddragelse af byggepladsledere i tilbudsprocessen

En anden vigtig tendens, der kendetegner de bedste virksomheder, er at de inddrager byggepladsledere i tilbudsfasen. De tager således også ejerskab for tilbuddene og dermed øger chancen for succes i udførslen og projektet samlet set.

IT-værktøjer som Sigma understøtter dette ved at give både beregnere og byggepladsledere en fælles forståelse og platform for indsigt og samarbejde. Det sikrer man bl.a. hos entreprenøren Per Aarsleff A/S

– Hos Aarsleff har vi den helt faste procedure, at projektlederen som skal forestå udførelsen, skal have indsigt i tilbuddet inden det sendes afsted, så vi sikrer, at der er bred enighed om udførelsen og tankerne bag, siger tilbudschef Peter Willemose Madsen hos Aarsleff.

Byggepladsledere skal have overblik fra start

Ifølge tilbudschef hos Frederikssund-entreprenøren Anker Hansen & Co er yderligere en af de absolut helt store gevinster ved at bruge et program som Sigma i modsætning til f.eks. Excel, at overleveringen af de vundne sager, er med til at give projektlederne et bedre overblik fra start, der i sidste ende munder ud i langt sundere sager.

– Produktionen ser jo på sagen med andre øjne end os beregnere, og ved at de har udførlige beskrivelser i Sigma programmet, så kan de få et bedre indblik i, hvordan vi har tænkt. Det betyder, at vi nu har en bedre og konstruktiv dialog og kan nå at fange mange af problemstillingerne i opløbet – og det smitter positivt af på projekterne hele vejen igennem, siger Mogens Tanderup.

Den bedre indbyrdes forståelse der nu er oparbejdet mellem beregnere og projektledere hos Anker Hansen & CO, er samtidig med til at give et bedre samarbejde og tættere forhold de forskellige afdelinger imellem, fordi alle nu tænker mere ens og dermed fælles om at skabe gode og sunde projekter.

Digitale værktøjer styrker bundlinjen

Hos IT-rådgivningsvirksomheden BASIT, der har specialiseret sig inden for byggebranchen, peger Martin Profit Jacobsen bl.a. på, at specielt på tilbudsgivningen, er det med et professionelt kalkulationsprogram muligt at styrke hele grundlaget for forretningen, fordi alle har et ensartet, gennemskueligt og præcist grundlag for at udregne priser samt være med til at planlægge og styre produktionen.

– Professionel tilbudskalkulation minimerer risikoen for fejl, samtidig med, at du kan genbruge erfaringer, så du ikke skal starte forfra hver gang. Det sparer også en masse tid og minimere forglemmelser, forklarer Martin Profit Jacobsen.

Ifølge ham er der i branchen også en erkendelse af, at den stramme styring i hele processen – tilbudsgivning, planlægning, udførsel, aflevering og administration, er en hel kæde, der skal hænge sammen og som skal understøttes med IT-værktøjer, så det styrker konkurrenceevnen.