Vælg en side

DE RIGTIGE PROJEKTER

Alle og enhver inden for byggebranchen ved, hvor vanskeligt det kan være at få tallene på bundlinjen til at være sorte. Og det selvom der har været mange gode projekter i løbet af året. Problemet er ofte, at en enkelt byggesag kan gå meget galt, og det påvirker det samlede regnskab. På den måde ender et år med mange gode projekter ikke nødvendigvis med at være et godt forretningsår. Men hvordan kan du så forbedre dit overskud?

Det handler om at vælge de rigtige projekter – og ikke mindst vælge dem fra, som har størst risiko for at gå galt.
For at nå i mål skal mindst to vigtige elementer være på plads, når du vælger dine projekter og afgiver tilbud:

Kend din kostpris.

Regn mange tilbud. Hvis du har tid til at kalkulere tilstrækkeligt mange tilbud, kan du vælge de bedste og fravælge de mest risikofyldte.

Ingen af os kender den endelige kostpris på et projekt, før det er færdigt. Det ville kræve en magisk krystalkugle, så vi kunne spå om fremtiden. Til gengæld har vi som professionelle fagfolk nok viden til at estimere kostprisen tilstrækkeligt i tilbudsfasen. Ellers bør vi lade projektet ligge og vælge et andet, hvor vi har den nødvendige indsigt.

Når du kender projektets kostpris (figuren til højre) kan du fravælge de mest tabsgivende projekter – eller justere dækningsbidraget, så I kun påtager jer arbejdet, hvis det bærer ekstra profit.

Når du kender dine udgifter, er det snildt at konkurrere og nemmere at vælge de rigtige projekter til og de forkerte fra. Det er en stor fordel.
Carl-Ole Holbøll, Direktør hos C. Holbøll & Sønner A/S

Et rigtig godt kalkulationsværktøj som Sigma kalkulation giver mulighed for at kalkulere på alle måder, men understøtter opbygningen og brugen af kostpriser, så det bliver en let opstart.

Få tilstrækkelig med tid

Hvis man vælger de dårlige projekter fra, skal de selvfølgelig erstattes med nogle andre, så virksomheden kan holdes kørende i forhold til mandskab, afskrivning på maskiner etc.
Det betyder, at der skal kalkuleres et større antal projekter – og stadigvæk med den fornødne kvalitet, så alle relevante forbehold tages i betragtning.

Hvis du sætter dig selv i en situation, hvor du kan vælge projekter fra, kan du begynde at fokusere på den type projekter, der har det største afkast for din virksomhed. Det giver yderligere mulighed for at optimere, da gentagelsens magt skaber en positiv, opadgående spiral.
Muligheden for at overkomme flere kalkulationer opnår du ved at opbygge prisbiblioteker – eller ved at benytte dig af indkøbte prisbiblioteker. Umiddelbart lyder det måske som en større opgave, men det kan ske gradvist i virksomheden sideløbende med den almindelige kalkulation. Og gevinsten ser du allerede efter få tilbud.

Jeg har lavet mit eget bibliotek med vores kostpriser. Det sparer mig rigtig meget tid frem for at skulle taste ind hver gang. Alt er bygget op i enhedspriser, så jeg bare skal addere op. Det hjælper mig voldsomt. Og det betyder, at jeg kan fyre utrolig mange tilbud af, og på den måde vinder vi også flere projekter.
Carl-Ole Holbøll, Direktør hos C. Holbøll & Sønner A/S

Ifølge brugerne giver Sigma kalkulation typisk en tidsbesparelse på 60 %-85 %. Så er der tid til at regne flere tilbud og til grundigere gennemgang af dem.

At kende kostprisen og afgive mange tilbud er altså de to vigtigste elementer, når du skal finde frem til de gode projekter.

Undgå faldgruber

Derudover er det selvfølgelig også vigtigt at have overblik over kalkulationen. Det får du bedst ved at bryde kalkulationen op i relevante opgaver og ressourcer. Det vil altid afspejle sig i projektet, og det er en øvelse, der ikke tager lang tid, hvis du bruger prisbiblioteker

Med Sigma har jeg et bedre overblik. Før virkede det uoverskueligt at regne store tilbud, men sådan er det ikke længere. Jeg kan regne tilbud meget detaljeret, der er færre fejl, jeg kommer nærmere kostprisen og har en bedre indtjening, så det betyder noget,
Carl-Ole Holbøll, direktør hos C. Holbøll & Sønner A/S

En løsning der virker

At danne grundlag for de rigtige beslutninger i virksomheden er kerneværdien i Sigma kalkulation. Det betyder, at I kan vælge projekter med mest overskud, spare tid, opbygge viden, styrke samarbejde mellem medarbejdere, partnere, leverandører og kunder.

Sigma er et uundværligt værktøj. Det er så godt, at jeg næsten er ked af at anbefale det til min konkurrenter.”
Carl-Ole Holbøll, direktør hos C. Holbøll & Sønner A/S

Hvis du vil høre mere om C. Holbøll & Sønner A/S og deres succes, så læs artiklen i Entreprenøren nr. 4/2009.

CodeGroup A/S,  Industrivej 44, DK-4000 Roskilde, TIf: +45 70 262 575  [email protected]