Vælg en side

Du kan ikke løbe fra dårlige tilbud!

Flemming_Grangaard-470x260

Overblik og præcise kalkulationer er i dag afgørende for, om et byggeprojekt ender i plus eller minus. Derfor indtager professionelle kalkulationsprogrammer i stigende grad bygge- og anlægsbranchen. Kalkulationsprogrammerne er i dag også en del af Dansk Byggeris kalkulationskurser, hvor man bl.a. introducerer kursisterne til kalkulationsprogrammet Sigma som et muligt værktøj. 

Hos Dansk Byggeri, der løbende holder kalkulationskurser for bygge- og anlægsbranchen ser man it-værktøjer som en vigtig del af tilbudsprocessen. Chefkonsulent og underviser i styringsmæssige kurser, Flemming Grangaard understreger, at det også er essentielt med basal kalkulationsviden, hvis man skal udnytte fordelene ved kalkulationsprogrammerne.

Tilbudsansvarlige skal kende konsekvenserne

”Som bygge- og anlægsbranchen er skruet sammen i dag, så er det helt afgørende, at de folk, der har ansvar for tilbudsgivningen, de kender konsekvenserne af det at afgive et tilbud. Man binder jo virksomheden, og man kan ikke lige løbe fra tilbuddet, hvis man synes risikoen er blevet for stor, siger Flemming Grangaard.”

På Dansk Byggeris kalkulationskurser tager undervisningen bl.a. udgangspunkt i konkrete projekter, hvor kursisterne skal afgive et tilbud, herunder have fastsat dækningsbidraget, hvor det også indgår, hvad den konkrete sag kan bære, risikoafdækning mm.

”På kurserne er det også helt essentielt, at vi klæder vores kursister på med basal viden om økonomi, dækningsbidrag samt hvordan den enkelte virksomhed ud fra deres budget og forhold kan gøre sig konkurrencedygtige,” siger Flemming Grangaard.

Gevinster med kalkulationsprogrammer

Med den basale viden om kalkulation kan man høste store gevinster ved at bruge professionelle kalkulationsprogrammer, der i øjeblikket vinder kraftigt indpas i bygge- og anlægsbranchen. Derfor introduceres kursisterne bl.a. til det professionelle kalkulationsprogram Sigma.

Et færdigt program som Sigma sparer en masse tid i tilbudsprocessen, samtidig med, at det giver bedre overblik når f.eks. dækningsbidraget skal fastsættes og tilbudslisten skal udfyldes – en helstøbt tilbudsproces, hvor man er sikker på, at man har regnet rigtigt og afgivet en skarp pris,” forklarer Flemming Grangaard.

Han peger bl.a. også på vigtigheden af, at programmet kan kobles med grossisternes prislister eller man kan opbygge sine egne skabeloner, hvilket betyder, at man ikke skal starte forfra hver gang man skal afgive et tilbud – man kan genbruge viden fra tidligere projekter.

Sigma programmet er i dag markedsledende og benyttes i dag af flere end 4000 brugere i Danmark.

Kurser på forskellige niveauer

Dansk Byggeris kalkulationskurser er delt op i to kurser. Kalkulationsteknik 1 – Detailkalkulation, hvor kursisterne lærer at bruge de forskellige kalkulationsmetoder og opmålingsprincipper, der skal til for at beregne den “rigtige pris” samt om alle de forhold, som har betydning for denne udregning.

For de mere erfarne i kalkulations- og tilbudsgivning er der kalkulationsteknik 2, der handler om at blive skarpere på overslagspriser. Her lærer du at bruge de forskellige kalkulationsmetoder samt, hvordan du understøtter anvendelsen af nye samarbejdsformer.

– På dette kursus fokuserer vi på, hvordan du beregner en pris på et “tyndt” projektgrundlag, og hvordan du kan beregne en overslagspris i de tidlige faser af byggeprocessen, siger Flemming Grangaard.

Læs mere om kurserne her:

http://www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/kurser/