Vælg en side

Entreprenøren Arne Pedersen A/S udstyrer samtlige projektledere med Sigma

Samtlige projektledere i entrepriseafdelingen hos den 160 mand store entreprenørvirksomhed i Greve, Snedkermester Arne Pedersen A/S, er udstyret med licenser til det professionelle kalkulationsprogram Sigma. Det giver projektlederne på den enkelte byggesag unikt indblik i det vundne tilbud fra start til slut. En klar strategi, der medfører sundere projekter og rammer økonomien med positiv effekt.

Sikkerhed, effektivisering samt økonomisk overblik er nemlig ifølge Jacob Lundstrøm, der er tilbudschef hos Snedkermester Arne Pedersen, essentielle parametre, når det skal lykkes at nå i mål med sunde entrepriser – en stor fordel for både bygherre og entreprenør.

”Projektlederne bruger kalkulationen som et uundværligt redskab til at køre sagen. Med kalkulationen i Sigma får de hele fundamentet for, hvad der er regnet med i prisen og hvordan projektet er tænkt udført. Og det er i vores optik helt afgørende for at levere og udføre sunde projekter,” fortæller Jacob Lundstrøm.

Han pointerer endvidere, at på de fleste byggesager, så vil der typisk skulle leveres ekstraarbejde i større eller mindre grad. Her er det også en klar fordel, at den enkelte projektleder hurtigt selv kan kalkulere prisen.

”Det er helt klart også med til at løfte projekterne, og giver et mere professionelt og smidigt forløb, at projektlederne, der jo har det store indblik i pladsen og sagen, hurtigt kan kalkulere en præcis pris, ”siger Jacob Lundstrøm.

Minimering af fejlrisikoen

Jacob Lundstrøm har været ansat i 10 år hos Snedkermester Arne Pedersen, de første otte år som projektleder. I dag sidder han som tilbudschef, og alle tilbud går typisk via ham inden han overleverer til de enkelte projektledere.

”Med Sigmas tilbudsværktøj har jeg overblikket selv på de mest komplekse sager, bl.a. fordi jeg kan gå ind og se fortjeneste, dækning, lønkroner, mængder lagt sammen på sagen mv. Der er nogle gode overbliksmuligheder, der betyder, jeg laver mindre fejl,” forklarer Jacob Lundstrøm.

Med flere end 10.000 brugere er Sigma det førende kalkulationsprogram, og ifølge Thomas Kolenda fra Sigma Estimates, så er programmet bl.a. blevet så populært, fordi det grundlæggende skaber en sundere forretning gennem bedre samarbejde og evnen til at undvige problemer.

– Med Sigma kan projekterne brydes helt i bund, så alle involverede kan dykke ned i ønskede detaljer og spørge ind til nøgletal og hvordan projektet er tænkt udført. Det gør projekterne langt mere gennemskuelige for alle, herunder projektlederne. Det sikrer samtidig rettidig inddragelse, så uforudsete problemer minimeres,” siger Thomas Kolenda.

Inddragelse af projektleder er nøglen

Og netop inddragelsen og gennemskueligheden for de projektledere, der overtager sagen og derved også kalkulationen, er et afgørende parameter hos Snedkermester Arne Pedersen, når der skal leveres sunde projekter.

Når en sag er vundet, så overleverer Jacob Lundstrøm sagen på overdragelsesmøder, hvor han fremlægger, hvordan tankerne bag de enkelte opgaver er tænkt. Det giver produktionen et godt indblik, og de har evt. nogle ideer til, hvordan det kan løses endnu bedre.

”Det er helt afgørende, at det indblik som produktionen har fået på overdragelsesmødet ikke går tabt og kan føres med helt ud på byggepladsen. Ved at produktionen også får adgang til hele kalkulationen ude på selve pladsen, så kommer der langt mere kvalitet og effektivitet ind, og de har måske nogle andre måder at løse de enkelte opgaver mere effektivt på, når de dykker ned i materialet og kender byggesagen yderligere,” siger Jacob Lundstrøm.