Vælg en side

Kvantespring i tilbudsgivningen løfter bundlinjen hos Torneløkke ApS

Anlægsentreprenøren Torneløkke ApS i Svendborg er vokset støt gennem de senere år og omsatte i 2018 for 20 millioner kr. I 2019 bliver omsætningen nogenlunde på niveau, men til gengæld er bundlinjen steget. Det sker i takt med Torneløkke smelter de digitale værktøjer sammen – bl.a. sammensmeltningen af kalkulationsprogrammet Sigma og opmålingsprogrammet Planswift ser Toneløkke som et kvantespring i tilbudsgivningen.

Konkurrencen er hårdere end nogensinde, og det er derfor ofte ganske få tusinde kroner der afgør, hvem der vinder et udbud til mange millioner kr. Derfor gælder det om at være helt skarp på priserne.

”Vores bundlinje vokser, bl.a. på grund af de pris- og effektiviseringsgevinster, der ligger i at vi er gode til at udnytte de førende, digitale værktøjer som f.eks. kalkulationsprogrammet Sigma og timesags-programmet Ordrestyring.dk. Vores ambition er nu, at 10 procent af omsætningen lander direkte på bundlinjen,” forklarer Torneløkkes tilbudschef og daglige leder Martin Henriksen.

Det sidste nye, digitale tiltag fra Torneløkke på tilbudsfronten er sammensmeltningen af kalkulationsprogrammet Sigma og opmålingsprogrammet Planswift, hvor mængdeudtræk fra tegninger er direkte forbundet til kalkulationsprogrammet.

Ifølge Martin Henriksen tilfører det en helt ny dimension til tilbudsgivningen, og ud over han nu kan lave helt præcise opmålinger, så sparer han 50 procent af sin tid på tilbudsgivningen, fordi det kan nu kan gøres langt hurtigere og helt præcist.

”Jeg er langt hurtigere fra land nu! Tidligere brugte jeg lang tid på at printe tegninger ud og overføre alle data fra tegningerne manuelt til Sigma programmet. Så det tog rigtig lang tid inden jeg overhovedet var i gang med at kalkulere. Jeg vil mene, at jeg sparer en dags arbejde med sammensmeltningen mellem Sigma og Planswift,” siger Martin Henriksen.

Præcise opmålinger giver skarpe tilbud

I dag starter Martin Henriksen sine kalkulationer op ved at indlæse tegningerne i Planswift progammet, når han modtager dem i pdf. Det sker via en simpel upload funktion, det tager 5-10 minutter og så har han alle sine tegninger liggende i den ene side af computeren, hvor han kan klikke sig ind på hver enkelt tegning.

Ifølge Martin Henriksen så opnår han stor sikkerhed i sine opmålinger, bl.a. fordi han i realtid kan følge hvilke kalkulationslinjer i Sigma, der matcher mængderne på tegningen. Samtidig sker der en automatisk opdatering af mængderne i Sigma kalkulationen, når opmålingen ændrer sig på tegningen.

”Tidligere når jeg f.eks. skulle regne ud, hvor meget isolering der skal bruges under et terrændæk, så ville jeg regne hele vejen rundt med min lineal, hvilket selvfølgelig giver et for stort areal. Med Planswift kan jeg med min curser helt specifikt udpege de områder, hvor isoleringen skal placeres, så betonbjælkerne ikke regnes med, det giver mig helt præcise opmålinger,” fortæller tilbudsberegneren og daglig leder hos Torneløkke.

Torneløkke beskæftiger i dag 35 ansatte og udfører først og fremmest jord, beton og kloakarbejde samt ofte også anlægsarbejde i forbindelse med projekterne. Entreprenørdelen fylder typisk 80 procent af forretningen, men det kan variere fra år til år.

Bedste investering i år

”Investeringen i Planswift er helt klart den bedste investering Torneløkke har gjort længe. Det er jo ikke kun ved selve kalkulationen vi sparer en masse tid og får præcise opmålinger. Når projekterne er i gang, så er det jo mange gange i løbet af en dag, at jeg sammen med projektlederen lige skal studere tegningerne igen, og så er det bare så dejlig nemt lige at klikke sig rundt i tegningerne, hvor jeg også har opmålingerne med, siger Martin Henriksen.

Sammenkoblingen mellem Sigma og Planswift har givet Martin Henriksen et langt mere struktureret flow, når han starter kalkulationsmaskinen op samt undervejs i projekterne. Kommer der f.eks. ændringer til tegninger, så kan han lynhurtigt indlæse dem og holde dem op i mod hinanden.

”Jeg glæder mig hver dag over, at jeg har alle mine opmålinger liggende sammen med kalkulationen, så de spørgsmål, der opstår undervejs i projekterne, her kan jeg sammenmed projektlederne nemt gå tilbage og finde ud af, hvad og hvordan, der er tænkt – det gør du ikke på en almindelig tegning. Den er måske forældet eller smidt ud, ”siger han.

Typisk kommer der ekstra opgaver i forbindelse med projekterne, hvor der lige skal måles noget op, så tager det Martin Henriksen få minutter at måle op og give en pris.

”Det betyder også, at jeg nu har mere tid til at nå andre ting. Tidligere brugte jeg ca. 40 procent af min tid på at kalkulere – efter vi har fået Planswift koblet på Sigma er det kun ca. 20 procent af min tid, og det betyder meget i en virksomhed som vores, ”siger han.

Torneløkke udfører mest projekter på Fyn, men er også landsdækkende. Bl.a. er Torneløkke underentreprenør til virksomheden Growtech, hvor de udfører montering af de grønne tage, også kendt som Sedumtage.

”Vores ambition er ikke nødvendigvis, at vi skal vokse langt mere på toplinjen og have flere ansatte. Ambitionen er helt klart, at vores indtjening styrkes, og der kan vi bare se, at digitale værktøjer er vejen frem,” siger Martin Henriksen.