Vælg en side

PROJEKTDATABASE SAMLER BIM-DATA OG GIVER OVERBLIK I SIGMA HOS GRONTMIJ

Grontmij_Sigma_BIM_3D_5D_proces_illustration_586
BIM er i dag meget mere end bare en detaljeret 3D-model. Så selvom en nøjagtig bygningsmodel kombineret med animationer og fly-through er nyttigt, skal der mere til for at få fuldt overblik over et byggeri, stort som småt. Det handler om struktur og kvalitetssikring.

Jacob Güldner har speciale i intelligent kalkulation, og gennem sit arbejde i ingeniørvirksomheden Grontmij har han draget en lang række solide erfaringer med BIM. En af dem er, at det traditionelle regneark ikke duer til at håndtere og kontrollere BIM-data, i hvert fald ikke på større projekter.

Vi benytter Sigma, fordi det er et kalkulationsprogram, fortæller Jacob Güldner, der bl.a. har ansvaret for at kvalitetssikre mængder i byggeriet af Det Nye hospital i Vest, Gødstrup (DNV).

PROJEKTDATABASEN FORBINDER ALT

Vi har én projektdatabase i Sigma til hele DNV. Hvert fag afleverer deres kalkulationsark i Sigma, og så spejles informationerne – priser, mængder og så videre – så vi kan styre det hele centralt fra ét sted. Og fordi Sigma integrerer med Revit, bliver alle informationer implementeret ud i modellerne. Se, dét er BIM, fastslår Jacob Güldner og forklarer, at dér, hvor BIM virkelig rykker, er når alt i modellen er forbundet, så hvis du fx ændrer informationerne – beskrivelse, pris m.m. – for en væg i projektdatabasen, udsendes disse informationer automatisk til 3D-modellerne.

TEKNISK KVALITETSSIKRING

Dét, at hvert element i bygningens model også har en omkostning forbundet med sig, giver mulighed for detaljeret analyse og validering – og dermed kvalitetssikring. Det er den femte dimension i BIM.
Min opgave er at samle alle kalkulationsark fra de forskellige fag og kontrollere data. Ikke fagligt i forhold til om der mangler en væg eller et vindue. Det er mængderne i kalkulationsarkene, jeg kigger på, siger Jacob Güldner og forklarer hvorfor: Det er fatalt, hvis man afleverer forkerte mængder, så vi skal være sikre. Er der 8000 døre eller kun 7000? Det giver jo et kæmpe udslag på prisen.

Derfor sammenholder han bl.a. 3D-modellerne med tilbudslisterne og tjekker, om der fx er dubletter af noget, eller om der er overlappende geometri. Samtidig kontrollerer han også, at projektets retningslinjer og tilbudsstrategi er fulgt.

Jeg ser for eksempel på alle de vægge, der ikke har koder på, fortæller Jacob Güldner og forklarer, at det er måden, han finder smuttere på.
Vores erfaringer viser tydeligt, at det er en effektiv måde at sikre struktureret overblik på. Kvalitetssikring af mængder fra 3D-modeller betyder, at de bliver mere præcise, og at økonomien bliver mere realistisk.

EKSEMPLER PÅ DEN KVALITETSSIKRING, GRONTMIJ GENNEMGÅR MED SIGMA:

Økonomi

  • løbende økonomi
  • nøgletal omdelt på bl.a. fag, faser, …Mængder og beskrivelser
  • mængder og uoverensstemmelser i 3D-modellen
  • mængder og bygningsdele i 3D-model sammenholdt med tilbudsliste
  • enheder for opmålingsregler
  • retmæssige bygningsdelsbeskrivelser
  • arbejder og jf. udbudsstartegien

Kodning

  • udbudsnummer
  • drift informationskoder
  • klassifikationskoder (CCS, DBK, SfB, …)

BEDRE BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR LEDELSEN

Jacob Güldner trækker løbende rapporter med nøgletal ud af Sigma. De viser, hvor projektet er i forhold til budget og giver ledelsen økonomisk overblik.

De helt overordnede tal for alle fagene står på første side, så ledelsen hurtigt kan se, hvilke dele vi skal have fokus på. Det giver ledelsen langt bedre vilkår at handle ud fra, fortæller Jacob Güldner og slutter: Det handler om at få overblik og mindske risikoen, og vi er ikke i tvivl. Vi vil også fremover benytte det her set-up, for det er svært at sige, hvad man ikke får med Sigma.