Vælg en side

SIGMA® 2009 ER KLAR TIL BRUG

Næsten et års udviklingsarbejde er gået forud for den nye version, som indeholder en lang række af de features, som eksisterende brugere har efterspurgt. Med Sigma® 2009 har vi sikret os, at vi stadig ligger klart forrest i feltet af kalkulationsprogrammer.

Blandt de nye features finder du bl.a. en søg/erstat-funktion, mulighed for at låse salgsprisen og mulighed for at vedhæfte filer i noter. Andre spændende features kan du læse mere om herunder.
Som noget nyt er brugerfladen løftet til helt ny MicrosoftTM standard. Det nye udseende læner sig op ad Office 2007, men med de velkendte menuer fra tidligere. Som bruger behøver du altså ikke at frygte, at du skal starte forfra med at lære programmet at kende.

Skabeloner sparer tid og sikrer færre fejl og forglemmelser

En af de helt store gevinster ved Sigma opnår du ved at bruge skabeloner og bygningsdele. Det sikrer, at du undgår forglemmelser, og dermed laver du færre fejl. Samtidig kan du kalkulere op til 85 % hurtigere, når du bruger skabeloner og bygningsdele.
I Sigma 2009 har vi yderligere udbygget mulighederne med skabeloner, bl.a. med brugerdefinerede skabelon-forsider. Forsiderne kan anvendes til at samle projektspecifik information, som fx kundeinformation, aftalegrundlag, projektdatoer, etc. De kan også bruges til kvalitetssikringslister, så du undgår kedelige forglemmelser. På den måde sparer du både tid og penge.
Sigma er så fleksibel mht. opsamling af tidligere beregninger og erfaringer med bygningsdele og strukturer, at du hurtigt kan kalkulere projekter selv med mindre grad af genbrug. Denne del er udvidet i Sigma 2009 med bl.a. låsning og klassificering af strukturer. Det sikrer arbejdsprocessen og gør det tydeligt, hvilke dele der må ændres i og hvilke dele som passer sammen. Kalkulationen bliver mere struktureret end før og selv mindre erfarne medarbejdere kan nu gennemføre kalkulationer, så virksomheden får større råderum i forhold til, hvad beregnerne kan nå.

Overblik og gennemskuelighed styrker samarbejdet mellem medarbejderne

Den hierarkiske aktivitetsopbygning har altid været grundlaget for Sigmas unikke projektopbygning. Med den er det nemt at gennemskue projektets sammensætning – både for dem, der kalkulerer projekterne og for dem, der efterfølgende skal gennemse og udføre projekterne. Manglende overskuelighed kan vælte ethvert godt projekt. Med Sigmas aktivitetsopbygning får du og dine kollegaer en langt bedre forståelse af projektets forudsætninger. Problemer kan fanges meget tidligt i projektet, ofte før det endnu er påbegyndt, og dermed sparer I tid og penge på at rette op på et projekt, der er kørt af sporet.
I Sigma 2009 kan strukturer og aktiviteter mærkes i såkaldte ekstrafelter. Det gør det muligt at sortere projektet på en alternativ måde eller trække specifikke nøgletal ud til gennemgang eller rapporter. Netop det at kunne vende og dreje et projekt og anskue det fra flere vinkler, er en af de vigtigste forudsætninger for at kunne gennemskue et projekt. Jo flere øjne der ser på det, jo bedre er du sikret.
Aktivitetsopbygning kan være nyttigt fx i forbindelse med DBK (Dansk Bygge Klassifikation), som skal benyttes i alle statslige byggeprojekter. Et andet eksempel er udtræk til økonomisystem med bl.a. artskonti, som danner grundlag for efterkalkulation ved at sammenholde det budgetterede med det realiserede

Prissammenligning og beslutningsmatrix giver leverandør-overblik

Hvem kender ikke problemet med øgede omkostninger og efterregninger, fordi leverandørens tilbud ikke holdt stik? Som noget helt nyt i Sigma 2009 er det muligt at opstille en sammenligningsmatrix, der hurtigt giver dig overblik over bud fra dine leverandører. Med sammenligningen kan du se både gennemsnits- og medianpriser og lave sammenligning med din egen beregning på opgaverne.
Matrixen giver dig helt enkelt det overblik, der skal til for at du bedre forstår prisstrategien. Dermed får du også langt bedre forudsætninger for at vælge den bedste leverandør til opgaven, hvilket i sidste ende kan spare dig for en masse penge.

Overblik over spild, mængderegulering og uforudsete omkostninger

Med Sigma 2009 er det blevet muligt at angive mængderegulering i forlængelse af den velkendte prisregulering. Det betyder, at du bl.a. kan anføre spild-procenter på individuelle ressourceposter, hvor du ønsker det, og dermed undgå forglemmelser ved materialebestilling.
Sigma 2009 gør det muligt at sammenstille enkelte aktiviteter eller hele projektets ressourceforbrug og samle det til kontrolgennemgang, projektplaner, materialelister. Du får et godt overblik over spild og svind, så du i det lange løb sparer flere procenter på budgettet.

Kvalitetssikring af kalkulationsprocessen

Det bliver stadig mere og mere afgørende for en virksomheds resultater, at arbejdsprocesser og IT-systemer er godt integrerede. Sigma har altid haft et åbent format for bl.a. at sikre den bedste mulige arbejdsproces i virksomheden.
I den seneste tid er der kommet stort fokus på dokumenthåndteringssystemer for virksomheder. De skal sikre, at virksomhederne får en ensartet og overskuelig måde at håndtere de mange dokumenttyper på i forbindelse med sager og projekter.
Sigma påtager sig ikke rollen som dokumenthåndteringssystem, men støtter op om disse, så virksomhederne kan udnytte mulighederne bedst muligt. I Sigma 2009 har vi derfor lavet et godkendelsessystem for Sigma-projekter. Det betyder, at alle, der spiller en aktiv rolle i kalkulationsfaserne, skal signere fx ved godkendelse eller ved endt arbejde. Med det nye godkendelsessystem får du et værktøj til kvalitetssikring, så du bedre undgår forglemmelser og fejl, som i sidste ende kan gøre projektet væsentligt dyrere end forventet.

Bedre arbejdsproces med Sigma 2009 og MicroSoft Sharepoint

Et eksempel på en løsning inden for dokumenthåndtering er Microsofts Sharepoint. Denne integreres ikke alene ind i virksomhedens egen IT-løsning, men vil i de kommende år blive hjørnestenen for Microsofts Live løsning og Azure platform.
Sigma 2009 følger med denne udvikling og gør det muligt at hente og gemme filer via Internettet samt integrere meta-data fra projekternes kalkulationer ind i virksomhedens Sharepoint løsning.

BIM og mængdeudtræk

En af de helt store forandringer, som byggebranchen vil komme til at opleve i de kommende år, er BIM (Building Information Modelling). Metoden gør det ikke alene muligt at modulere ægte og intelligente 3D-modeller, men også at sammenstille relevante informationer for hele byggeprocessen. Det betyder, at dyre misforståelser mellem tegningerne og det, der reelt foregår på byggepladsen, kan minimeres. Og dét vil spare store mængder af tid og penge for alle byggesagens parter.
Løsningen med Sigma og bl.a. V&S Prisdatabaser gør det muligt at beregne priser på hele byggerier på få minutter. Ændringer i modellen kan genberegnes, uden at det ødelægger de eksisterende dele at projektets kalkulation. Dermed sikrer du, at prisen på projektet kan følges hele tiden i dets design og projektering, så du undgår dyre overraskelser undervejs.
I Sigma 2009 er funktionaliteten udbygget væsentligt mht. IFC og DWF. Endvidere er mulighederne i Autodesk Revit udbygget gevaldigt, og der er bl.a. mulighed for direkte integration mellem Sigma biblioteker og Revit databaser.

Øget beregningshastighed

Sigma har altid været væsentligt hurtigere til meget store beregninger end det klassiske regneark. Med den løbende udbygning af nye funktionaliteter er det vigtigt at sikre den hurtige beregningshastighed. Dette har været et afgørende punkt i udviklingen af Sigma 2009.
En omstrukturering af Sigmas databasehåndtering betyder desuden, at beregningshastigheden vil blive yderligere forbedret i næste udgave af Sigma.

Et godt resultat

Det er ingen hemmelighed, at vi er meget stolte af den nye version af Sigma. De mange opdateringer har forbedret Sigma markant, og vi er sikre på, at du med Sigma 2009 vil opleve, at dine beregninger bliver mere præcise og mere overskuelige. [Og hvem vil ikke gerne både spare tid og penge i disse tider?]
Hvis du har Sigma Enterprise kan du benytte alle de nye funktionaliteter. Ligeledes er de fleste nye features også tilgængelige for brugere af Sigma Professionel.
Opgradering til Sigma 2009 sker automatisk over Internettet, hvis du har aktiveret denne funktionalitet. Du er altid velkommen til at ringe direkte til CodeGroup support på tlf. 70 262 575, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information.

God fornøjelse med Sigma® 2009

Af Nina Munch-Petersen