Vælg en side

STABIL ØKONOMI?

I en travl hverdag har Best Practice betydning for, om medarbejderne i en virksomhed forstår, hvad hinanden laver. I stedet for at de sidder på hver deres ø og arbejder ud fra hver deres metode, betyder en gennemført Best Practice, at der er ensartethed i virksomheden – og dermed at alle medarbejdere trækker i samme retning.

Der er to meget store gevinster ved Best Practice, som hele virksomheden kan drage fordel af:

Skarp kommunikation.

Alle taler samme sprog, og værdifuld viden når frem til de rette medarbejdere. Det giver effektive arbejdsgange og minimerer risikoen for fejl.

Komplet overblik og optimering.

Løbende evaluering af ressourcer og en minimal fejlmargin øger virksomhedens omsætning og giver bedre bundlinje.

Det er ikke de stærkeste arter, der overlever, heller ikke de mest intelligente, men derimod dem, der bedst tilpasser sig forandringer.
-Charles Darwin, 1809-1882

Skarp kommunikation

Der kan være stor forskel på, hvordan medarbejderne i en virksomhed eller i en afdeling griber opgaverne an – også selvom de sidder på samme kontor. Med Best Practice sikrer man, at alle medarbejdere anvender det samme fælles begrebsapparat. Det letter samarbejdet på tværs i virksomheden og understøtter, at man kan finde mulighederne for genbrug af andres løsninger eller samdrift, så opgaverne bliver løst hensigtsmæssigt, effektivt og i høj kvalitet.

Fordelen med et kalkulationsprogram som fx Sigma er bl.a., at I får udviklet en best practice, hvor der er én måde, man gør tingene på. Der sidder altså ikke flere forskellige kollegaer og roder med hver deres Excel-ark, hvor formler kan gå i stykker osv.
Selvom Sigma er en turn-key løsning er programmet stadig så fleksibelt, at det kan skræddersys til den enkelte opgave eller den enkelte mand.

I en byggeproces betyder det helt konkret, at hvis beregneren opbygger sine kalkulationer på samme måde hver gang, bliver det nemmere for chefen at sige god for projektet. Ikke nok med det. Ensartetheden gør det også nemmere for projektlederen og for folkene på pladsen at vende tilbage til beregneren, fx med korrigerede tal. Takket være et fælles sprog og et naturligt informationsflow bliver cirklen sluttet, så ingen behøver at opfinde den dybe tallerken på ny. I sidste ende kan det være direkte årsag til en minimeret fejlmargin, bedre byggeprojekter – og sorte tal på bundlinjen.

Mening er en central del af den mentale model for en organisation – og den er samtidig måske den del af organisationen, som er vanskeligst at ændre.
-H- Lars Kolind: Kolindkuren

Komplet overblik og optimering

Best Practice er en måde at akkumulere og anvende viden på i forskellige situationer og sammenhænge. Det er både erfaringsopsamling og en kontinuerlig proces, der indeholder læring, feedback og refleksion i forhold til, hvad der virker, hvordan og hvorfor. Og netop muligheden for at stille sig selv de spørgsmål og dermed evaluere på kritiske punkter er en anden bonus ved at indføre Best Practice.

Når man udnytter Best Practice som evalueringsværktøj til at kortlægge virksomhedens spidskompetencer, finder man ud af, hvad virksomheden er god til, og hvad den ikke er god til. Man får et samlet overblik over virksomhedens stærke og svage sider, og på den måde bliver det langt mere konkret og overskueligt at optimere i forhold til fejl, ressourcer, maskinel, systemer osv. I det hele taget bliver det nemmere at gennemskue, hvornår noget skal forandres, og hvornår noget skal bevares, fordi det er værdifuldt og godt.

Virksomheden kan høste de nærmeste frugter hurtigt, fordi kortlagte og optimerede processer fremmer effektiv udnyttelse af ressourcer og forbedrer mulighederne for at have styr på arbejdsgangene. Det giver både god mening og god økonomi.

Læs mere om Best Practice

En god, kort introduktion til Best Practice finder du her: www.wikipedia.org/wiki/Best_practice
Materiale om bedste praksis i byggeriet, udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen finder du her: www.bedstepraksisibyggeriet.dk.
Dallas, Michael: “Value and risk management: a guide to Best Practice”, 380 s., Blackwell Pub. 2005.
Hoffman, K. Douglas: “Marketing: Best Practices”, 647 s., Thomson Learning 2003.
Kerr, James M.: “The Best Practices enterprise : A guide to achieving sustainable world-class performance”, 221 s., J. Ross Pub. 2006.